Премията на ниво Пика в играта 4 Jackpots достигна 125 000 лв.

Премията на ниво Пика в Обединена Бонус Игра 4 JACKPOTS достигна рекордните 125 000 лв. Премията на ниво Купа вече е 15 000 лв., ниво Каро – 15 500 лв. а ниво Спатия – 2 000 лв.! Премиите са с НАТРУПВАНЕ! Tегленето на печелившите е в сряда, 5 април, 22:00 ч. Пълна информация за условията […]

Премията на ниво Пика в играта 4 Jackpots достигна 100 000 лв.

Премията на ниво Пика в Обединена Бонус Игра 4 JACKPOTS достигна рекордните 100 000 лв. Премията на ниво Купа вече е 10 000 лв., ниво Каро – 12 500 лв. а ниво Спатия – 3 000 лв.! Премиите са с НАТРУПВАНЕ! Tегленето на печелившите е в сряда, 29 март, 22:00 ч. Пълна информация за условията […]

Премията на ниво Пика в играта 4 Jackpots достигна 50 000 лв.

Премията на ниво Пика в Обединена Бонус Игра 4 JACKPOTS достигна рекордните 50 000 лв. Премията на ниво Купа вече е 25 000 лв., ниво Каро – 7 500 лв. а ниво Спатия – 3 000 лв.! Премиите са с НАТРУПВАНЕ! Tегленето на печелившите е в сряда, 15 март, 22:00 ч. Пълна информация за условията […]

Премията на ниво Пика в играта 4 Jackpots достигна 50 000 лв.

Премията на ниво Пика в Обединена Бонус Игра 4 JACKPOTS достигна рекордните 50 000 лв. Премията на ниво Купа вече е 15 000 лв., ниво Каро – 17 500 лв. а ниво Спатия – 8 000 лв.! Премиите са с НАТРУПВАНЕ! Tегленето на печелившите е в сряда, 25 януари, 22:00 ч. Пълна информация за условията […]

Премията на ниво Пика в играта 4 Jackpots достигна рекордните 150 000 лв.

Премията на ниво Пика в Обединена Бонус Игра 4 JACKPOTS достигна рекордните 150 000 лв. Премията на ниво Купа вече е 10 000 лв., ниво Каро – 15 000 лв. а ниво Спатия – 7 000 лв.! Премиите са с НАТРУПВАНЕ! Tегленето на печелившите е в сряда, 18 януари, 22:00 ч. Пълна информация за условията […]

Премията на ниво Пика в играта 4 Jackpots достигна рекордните 125 000 лв.

Премията на ниво Пика в Обединена Бонус Игра 4 JACKPOTS достигна рекордните 125 000 лв. Премията на ниво Купа вече е 45 000 лв., ниво Каро – 12 500 лв. а ниво Спатия – 6 000 лв.! Премиите са с НАТРУПВАНЕ! Tегленето на печелившите е в сряда, 11 януари, 22:00 ч. Пълна информация за условията […]

Премията на ниво Пика в играта 4 Jackpots достигна 50 000 лв.

Премията на ниво Пика в Обединена Бонус Игра 4 JACKPOTS достигна рекордните 50 000 лв. Премията на ниво Купа вече е 30 000 лв., ниво Каро – 5 000 лв. а ниво Спатия – 3 000 лв.! Премиите са с НАТРУПВАНЕ! Tегленето на печелившите е в сряда, 21 декември, 22:00 ч. Пълна информация за условията […]

Премията на ниво Пика в играта 4 Jackpots достигна 50 000 лв.

Премията на ниво Пика в Обединена Бонус Игра 4 JACKPOTS достигна рекордните 50 000 лв. Премията на ниво Купа вече е 25 000 лв., ниво Каро – 12 500 лв. а ниво Спатия – 2 000 лв.! Премиите са с НАТРУПВАНЕ! Tегленето на печелившите е в сряда, 14 декември, 22:00 ч. Пълна информация за условията […]

Премията на ниво Пика в играта 4 Jackpots достигна 50 000 лв.

Премията на ниво Пика в Обединена Бонус Игра 4 JACKPOTS достигна рекордните 50 000 лв. Премията на ниво Купа вече е 20 000 лв., ниво Каро – 10 00 лв. а ниво Спатия – 11 000 лв.! Премиите са с НАТРУПВАНЕ! Tегленето на печелившите е в сряда, 30 ноември, 22:00 ч. Пълна информация за условията […]

Премията на ниво Пика в играта 4 Jackpots достигна 50 000 лв.

Премията на ниво Пика в Обединена Бонус Игра 4 JACKPOTS достигна рекордните 50 000 лв. Премията на ниво Купа вече е 15 000 лв., ниво Каро – 7 500 лв. а ниво Спатия – 10 000 лв.! Премиите са с НАТРУПВАНЕ! Tегленето на печелившите е в сряда, 30 ноември, 22:00 ч. Пълна информация за условията […]