Премията на ниво Пика в играта 4 Jackpots достигна рекордните 475 000 лв.

Премията на ниво Пика в Обединена Бонус Игра 4 JACKPOTS достигна рекордните 475 000 лв.

Премията на ниво Купа вече е 20 000 лв., ниво Каро – 7 500 лв. а ниво Спатия – 7 000 лв.!

Премиите са с НАТРУПВАНЕ!

Tегленето на печелившите е в сряда, 16 ноември, 22:00 ч.

Пълна информация за условията на промоцията и как да участвате можете да получите 24/7 на място в залите.